Reinsjakt i Eresfjord og Vistdal statsallmenning

Foto: Dag Ringstad

Alle som er registrert i folkeregisteret som busatt i gamle Eresfjord og Vistdal kommune pr. 1. november året før er søknadsberettiga til reinskort i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning. Søknadsfrist 1. mai.

Ein kan søkje på reinsjakt i Snøhetta vest, og/eller Snøhetta aust.
Elektronisk og utskrivbart søknadsskjema finn du her

Nesset Fjellstyre har jaktavtalar med Sunndal, Lesja og Rauma, dessutan Eikesdal Sameige og Vike og Hoem Heimraster.

I Eresfjord og Vistdal Statsallmenning er det høve til å danne jaktlag på 2-3 jegerar.

Reinsjakta varer frå 20. aug. til 17. sept.

Informasjonstelefon

Jaktoppsynet informerer om observasjoner av rein på telefon 71 68 99 85. Under reinsjakta vert telefonen oppdatert kvar kveld

Prisar                                                                                                                                                                                   

Fritt dyr:

kr. 4.200,-

Kluftbukk:

kr. 3.300,-

Simle/ungdyr + kalv:

kr. 3300,-

Simle: 

kr. 2.200,-

Kalv:

kr. 1.100,-

  Alle kort som Nesset Fjellstyre sel i Snøhetta aust har eit prisavslag på kr. 500 kr. i høve til prisane i Snøhetta vest.

Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no