Endring av fiskereglane

Nedste Mardalsvatnet. Foto Dag Ringstad.JPG

Nesset Fjellstyre har gjort vedtak på å endre nokre av fiskereglane i Eresfjord og Vistdal statsallmenning. Dette vert gjort med verknad frå og med 2018.

Fisketid:

- Det er lov å fiske med stang og handsnøre i alle vatn heile året.

- Garnfiske og bruk av oter er lov frå 1. juni til 15. september.

- Det er lov å setje ut kroker for fangst over natta.

Isfiske:

- Isfiske er lov i alle vatn.

Fram til no har har det vore lov å fiske frå 1. juni til 10. september.

Gasta Design