Felling på 55,07 % i Nesset under reinsjakta 2017

Sandgrovbotnen. Foto Dag Ringstad (1).JPG

Under årets reinsjakt vart det ei felling på 55,07 % i Nesset, Snøhetta vest. I alt vart det felt 38 dyr av ein kvote på 69 dyr. På Eresfjord og Vistdal Statsallmenning sitt austområde vart det felt 2 dyr av ein kvote på 6 dyr. Det gir ei felling på 33,33 %.

Ser ein på dei ulike rettshavarne i Nesset på vest vart det felt 17 av 31 dyr i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (54,83 %), Vike og Hoem Heimraster 5 av 8 dyr (62,5 %), Øverås og Nerås grunneigarlag 1 av 3 dyr (33,33 %) og på Eikesdal Sameige 15 av 27 dyr (55,56 %).

Tala for heile Snøhetta er ikkje klare enno

Gasta Design