Info frå Snøhetta Villreinutval

Utsikt mot Odden frå Fagerbotnen. Foto Dag Ringstad.JPG

I år vert det ingen reinstelefon. Informasjon vert gitt på facebok "Snøhetta villreinområde" kvar dag.

Jegere som har jaktkort i skytefeltet på Dovre finn info om ferdselsrestriksjonar på forsvarsbygg sine nettsider.

Villreinjegere kan benytte sykkel på setervegen over Vålåsjøhø på Dovrefjell.

Snøhetta villreinutvalg vil oppfordre alle jegere til å skyte dyr med GPS sender. Skyter du dyr med slik sender skal du kontakte din rettighetshaver snarest mulig. Du kan velge å ta dyret på ditt eige villreinkort, eller du kan ta dette som "bonusdyr" Det er kun jegere med gyldig villreinkort på Snøhetta som kan jakte på dyrene med GPS sender, og ein må ha villreinkort som det ikkje er felt dyr på. Har du f.eks et kluftbukk-kort og du skyt ei simle med GPS sender, får du kjøtet av denne vederlagsfritt, så fremt du leverer inn GPS-senderen, tar CWD prøve og leverer inn kjeven. Du kan då fortsette jakta på kluftbukk-kortet. I en eventuell kontrollsituasjon med jaktoppsyn er det GPS senderen som vil vere det som viser at du ikkje har skutt et ulovlig dyr.

Fleire prøvesett for CWD taking kan du få ved å kontakte oppsyn/rettighetshaver.

Gasta Design