Jaktkvoter for 2019 fastsett

På årsmøtet i Snøhetta Villreinutval på Oppdal 25. april vart jaktkvotane for reinsjakta 2019 fastsett. På vest vart det same kvoten som i 2018. Den var på 400 dyr. På aust vart kvoten sett til 1000 dyr. Jaktida vert frå 20. august til og med 15. september. Det vart og opna for fylgjande felles jaktdagar. På vest: Mandag og tirsdag veke 36 og 37. Utanom Eikesdal Sameige vert det felles jaktdagar mandag, tirsdag og onsdag veke 35 og onsdag veke 36 og 37. Årsmøtet vil og oppmoda jegerane om ikkje å bruke jaktradio under aktiv jaktutøvelse.

DSC_0056.JPG
Dag Ringstad