Kart over fellingar i Snøhetta 2017

sunndal_ost_og_vest_rauma_nesset_dovre_lesja_og_oppdal_2017.jpg

For den som er interessert legg vi ut eit kart som syner kvar reinsdyra i Snøhetta vart felt i 2017. Må ta atterhald om at jegerane har oppgitt rett posisjon for felling. Nesset gult, Lesja raudt, Rauma lilla, Oppdal grønt, Dovre blått, Sunndal svart farge

Gasta Design