Miljødirektoratet med ny nettside om skrantesjuke

Reinsdyr, Aursjøen. Foto Dag Ringstad (1).jpg

Miljødirektoratet har oppretta ei ny nettside der det vert lagt ut info om skrantesjuke. Denne vil bli oppdatert etter kvart som ting skjer.

Dersom nokon ser dyr som syner tegn til sjukdom, eller unormal oppførsel så kontakt lokalt mattilsyn, SNO, eller fjelloppsynet. Det kan vere avmagring, unormal oppførsel, skum m.m. Skrantesjuke kan smitte m.a. via beite, spytt og urin. Det er ikkje kjent at skrantesjuke kan smitte mennesker, korkje frå dyr, eller kjøtt.

Les meir her.

Gasta Design