Minimumstelling av rein i Snøhetta gjennomført

10.5.2012 028.JPG

Snøhetta villreinutvalg har gjennomført minimumstelling av rein i Snøhetta. Det var svært fine forhold for telling. På vest vart det funne 5 flokkar med til saman 754 dyr, noko som er litt mindre enn i 2018. Dyra stod langt vest i Gravdalsområdet. Meldt om relativt lite snø i fjellet. Av dei fem flokkane var det to bukkeflokkar og tre fostringsflokkar. På aust vart det funne 17 flokkar med tilsaman 1994 dyr.. Dyra stod spredt, men hovudtyngda stod på Oppdal. Dette er ei minimumstelling, og ein må gå ut frå at det er dyr som ikkje har blitt oppdaga under leitinga.

Dag Ringstad