Nesset fjellstyre har fått ny heimeside

Kaffihaughytta i Stordalen. Foto Dag Ringstad

Kaffihaughytta i Stordalen. Foto Dag Ringstad

Nesset Fjellstyre har skifta leverandør av ny heimeside. Etter mange års samarbeid med Geir Rune Brandt, har vi valgt å nytte selskapet Gasta i Sogndal. Det er dette firmaet Norges Fjellstyresamband og dei fleste fjellstyra nyttar. Heimesidene får felles utforming, og er lett kjennbar for den som søkjer på nett. Vi har tru på at dette skal føre til at vi får ei endå betre heimeside.

Dag Ringstad