Ny infotavle ved Aursjødammen

dsc_0023.jpg

Nesset Fjellstyre har tatt initiativet til å setje opp ei ny infotavle ved Aursjødammen. No er den komen på plass. Arbeidet er utført av Arkeoplan på Molde. Fylgjande har bidrege med å få tavla finansiert: Statskog, Eikesdal Sameige, KNT, MRT, Villreinnemda, Dovrefjell Nasjonalparkstyre, Sunndal Fjellstyre, Eikesdal Settefiskanlegg, Nesset Kommune og Nesset Fjellstyre. Alle desse har fått plassert ynskjeleg informasjon på tavla. Ei flate er avsett til informasjon om villreinen i Snøhetta. Etter kvart vil to sitjebenkar og koma på plass.

Gasta Design