Småviltjakta 2017

Sivert Myrvang tv. og Martin Vie etter ein dag på småviltjakt ved Aursjøen. Foto Dag Ringstad.JPG

Nesset Fjellstyre har enno ikkje bestemt noko om det vert opna for småviltjakt i 2017. Som kjent freda vi småviltjakta 2016. Fjellstyret vil ta stilling til dette so snart ein veit resultatet av klekkinga i juni. Ei vellukka klekking er avhengig av gode vertilhøve utan snø og kulde.

Gasta Design