Styremøte i Nesset Fjellstyre 22. mai 2019

Sakliste og sakspapir for styremøte i Nesset Fjellstyre på Kavlimoen, Eresfjord onsdag 22. mai 2019 kl. 1630 er lagt ut på vår heimeside nesset@fjellstyrene.no under fanen møter-saker. Her finn de mellom anna søknadslista til reinsjakta 2019.

DSCN4809.JPG
Dag Ringstad