May
22
4:30 PM16:30

Styremøte mai 2019

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Møte vert halde på Kavlimoen, Eresfjord kl. 1630. Møtet er ope for alle.

Sakliste:

14/19 Godkjenning av innkalling

15/19 Godkjenning av sakliste

16/19 Godkjenning av møtebok for styremøte 20.11.2019

17/19 Kongsvarden. Forslag om nye grensevardar

18/19 Reinsjakta 2019. Trekking

Ymse:

  • Brev frå Per Einar Strand ang. reinsjakta

  • Stønad til kvilebrakke, Aursjøen

  • Jaktcruise. Kven vert med?

  • Alpinanlegg Eikesdal

  • Revisjonsrapport 2018

  • Endring av pålegg om utsetting av aure i Aursjøen

  • Synfaring med OED 11. juni, revisjon konsesjonsvilkår for Aurautbygginga

 


Eresfjord, 7.5.2019

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


View Event →
Feb
25
8:00 PM20:00

Styremøte februar 2019

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

01/19 Godkjenning av innkalling

02/19 Godkjenning av sakliste

03/19 Godkjenning av møtebok for styremøte 20.11.2019

04/19 Prisar for småviltkort 2019

05/19 Prisar for fiskekort 2019

06/19 Prisar for hytteutleige 2019

07/19 Prisar for reinskort 2019

08/19 Årsmelding Nesset Fjellstyre 2019

09/19 Dato for jaktcruise og trekking av reinskort 2019

10/19 Søknad om tilskot til brøyting av Aursjøvegen 2019

11/19 Endring av namn, Nesset Fjellstyre

12/19 NVE si innstilling til revisjon av Aurareguleringane, forslag til uttale

13/19 Informasjonstavle Sandgrovbotnen, Mardølaaksjonen

 

Dersom regnskapet for 2018 er ferdig vert det framlagd.

 


Eresfjord, 8.2.2019

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


View Event →
Nov
20
8:00 PM20:00

Styremøte november 2018

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

26/18 Godkjenning av innkalling

27/18 Godkjenning av sakliste

28/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 4.juli 2018

29/18 Kvilebrakka ved Tippen, flytting til Aursjøområdet (tidl. sak 24/18)

30/18 Reinsjakta 2018. Evaluering. Endringar for 2019

31/18 Ny heimeside, Nesset Fjellstyre

32/18 Hjertestarter, Aursjøen

33/18 Ny fjellov, uttale

34/18 Kulturminneplan for Nesset 2019-2022, høyring

35/18 Leie av hytte i Sandgrovbotnen, avtale

 

Til orientering

-          Jegerprøvekurs - instruktør

-          Endring av namn Nesset Fjellstyre


Eresfjord, 1.11.2018

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


View Event →
Jul
4
8:00 PM20:00

Styremøte juli 2018

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling

Sak 20/18 Godkjenning av sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 25. mai 2018

Sak 22/18 Småviltjakt 2018

Sak 23/18 Tverrberghytta, flytting til Aursjøområdet

Sak 24/18 Kvilebrakke ved Tippen, flytting til Aursjøområdet

Sak 25/18 Reinskort, reserveliste

 
Til orientering:

-Gåve frå fjellstyrene til DNT sitt 150 års jubileum, gratis fiske 18. august til alle medlemmar i DNT

-Landsmøte i Norges Fjellstyresamband 16-17august

-Landing med helikopter, fylkesarkeolog Kristoffer Dahle, eventuelle brefunn

-E-post frå Erling Rød, båt med motor Reinsvatnet, henting av reinskjøt

-E-post frå Erling Rød, festeavgift hytter i Stordalen

-Eikesdalsdagen laurdag 11. august

 

Eresfjord, 27.6.2018

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


View Event →
May
25
6:30 PM18:30

Styremøte mai 2018

Styremøte og jaktcruise på Eikesdalsvatnet med MF Mardøla fredag 25. mai kl. 1830.

Jaktcruise kl. 1930.

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Else Janne Sæter, Stein Ivar Bjerkeli, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).


Sakliste:

Sak 14/18 Godkjenning av innkalling

Sak 15/18 Godkjenning av sakliste

Sak 16/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 22/1-18

Sak 17/18 Godkjenning av søknadsliste til reinsjakta 2018

Sak 18/18 Landsmøte i Norges Fjellstyresamband, ny årsmøtedato 16.-17. august.

Viktig sak: Statsallmenningsutvalet sin rapport. Kven kan reise?


Til orientering:

-Revisorrapport for Nesset Fjellstyre, regnskap 2017

Eresfjord, 2.5.2018

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar.)


View Event →
Jan
22
8:00 PM20:00

Styremøte januar 2018

Innkalla:

Nikolai Finset, Else Janne Sæter, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.)

Sakliste:

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling

Sak 02/18 Godkjenning av sakliste

Sak 03/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 24. oktober 2017

Sak 04/18 Søknad om reinskort for loddsal, Bevar Dovrefjell Mellom Istidene

Sak 05/18 Søknad om tilskot til brøyting av Aursjøvegen

Sak 06/18 Prisar fiskekort 2018

Sak 07/18 Prisar reinskort 2018

Sak 08/18 Prisar småviltkort 2018

Sak 09/18 Prisar hytteutleige 2018

Sak 10/18 Dato for jaktcruise og trekking av reinskort 2018

Sak 11/18 Budsjett Nesset Fjellstyre 2018

 
Ymse:

-Namneendring Nesset Fjellstyre, informasjon

 

Eresfjord, 10.1.2018

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


View Event →
Oct
24
8:00 PM20:00

Styremøte oktober 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril M. Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.) Knut Arne hentar Stein Ivar (hjå Toril), Toril og Dag om lag kl. 1915.

 

Sakliste:

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling

Sak 21/17 Godkjenning av sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 9. juni

Sak 23/17 Endring av søknadsfrist på reinsjakt, Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Sak 24/17 Utlodning av reinskort, videresalg

Sak 25/17 Jaktkort på rein, fyrstegangsjegerar

Sak 26/17 Fiskereglar for Eresfjord og Vistdal Statsallmenning, endringar

Ymse:

-Oppsynsrapport reinsjakta 2017

-Namneendring Nesset Fjellstyre

-Endringar av regelverket for reinsjakta, bruk av vara

-Nytt styremøte i 2017

  

Eresfjord, 16.10.2017

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


View Event →
Jun
9
8:00 PM20:00

Styremøte juni 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Stein Ivar Bjerkeli, Dag Ringstad (sekr.)

 Etter styremøtet vert det jaktcruise kl. 1930. Styret hjelper til.

 

Sakliste:

 Sak 14/17 Godkjenning av innkalling

Sak 15/17 Godkjenning av sakliste

Sak 16/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 1. mars 2017

Sak 17/17 Søknad om tilskot til skuletur til Hjerkinn, Vistdal skule v/foreldregruppa

Sak 18/17 Småviltjakt 2017

Sak 19/17 Godkjenning av søkjarlista for reinsjakta 2017.

  

Eresfjord, 1. juni 2017

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


View Event →
Mar
1
8:00 PM20:00

Styremøte mars 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Dag Ringstad (sekr.).

 

Sakliste:

 01/17 Godkjenning av innkalling

02/17 Godkjenning av sakliste

03/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 10.11.16

04/17 Årsmelding Nesset Fjellstyre 2016

05/17 Rekneskap Nesset Fjellstyre 2016 (rekeskap ettersendes)

06/17 Årsmøter, deltaking frå Nesset Fjellstyre

07/17 Dato for jaktcruise, trekking av reinskort

08/17 Fangstrapportar 2016, trekking av gavekort (liste over fangstrapportar ettersendes)

09/17 Prisar 2017, hytter

10/17 Prisar 2017, fiskekort

11/17 Prisar 2017, småviltkort

12/17 Prisar 2017, reinskort

13/17 Søknad om tilskot til brøyting av Aursjøvegen 2017

Eresfjord, 6.2.2017

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (Sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


View Event →
Nov
10
8:00 PM20:00

Styremøte november 2016

Innkalla: Nikolai Finset, Else Janne Seter, Knut Arne Bugge, Stein Ivar Bjerkeli, Toril Melheim Strand, Dag Ringstad (sekr.)

Sakliste:
Sak 22/16 Godkjenning av innkalling til møtet
Sak 23/16 Godkjenning av sakliste
Sak 24/16 Godkjenning av møtebok for styremøte 17/6
Sak 25/16 Reinsjakta 2016, orientering, eventuelle endringar på reinsjakta 2017
Sak 26/16 Camping i Sandgrovbotnen – Mardalsbotnen biotopvernområde
Sak 27/16 Kultivering av Aursjøen
Sak 28/16 Samarbeid om oppsyn, Eikesdal Sameige

Ymse:
- Orientering frå styremøte i Snøhetta Villreinutval
- Samling for fjellstyreleiarar og alle tilsette på Gardermoen 25-27/1-17
- Reoppnemning av faglig rådgivande utval for Dovrefjell Nasjonalparkstyre
- Neste styremøte

Eresfjord, 29/10 - 16

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (Sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


View Event →