Back to All Events

Styremøte oktober 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril M. Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.) Knut Arne hentar Stein Ivar (hjå Toril), Toril og Dag om lag kl. 1915.

 

Sakliste:

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling

Sak 21/17 Godkjenning av sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 9. juni

Sak 23/17 Endring av søknadsfrist på reinsjakt, Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Sak 24/17 Utlodning av reinskort, videresalg

Sak 25/17 Jaktkort på rein, fyrstegangsjegerar

Sak 26/17 Fiskereglar for Eresfjord og Vistdal Statsallmenning, endringar

Ymse:

-Oppsynsrapport reinsjakta 2017

-Namneendring Nesset Fjellstyre

-Endringar av regelverket for reinsjakta, bruk av vara

-Nytt styremøte i 2017

  

Eresfjord, 16.10.2017

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


Earlier Event: June 9
Styremøte juni 2017
Later Event: January 22
Styremøte januar 2018