Back to All Events

Styremøte februar 2019

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

01/19 Godkjenning av innkalling

02/19 Godkjenning av sakliste

03/19 Godkjenning av møtebok for styremøte 20.11.2019

04/19 Prisar for småviltkort 2019

05/19 Prisar for fiskekort 2019

06/19 Prisar for hytteutleige 2019

07/19 Prisar for reinskort 2019

08/19 Årsmelding Nesset Fjellstyre 2019

09/19 Dato for jaktcruise og trekking av reinskort 2019

10/19 Søknad om tilskot til brøyting av Aursjøvegen 2019

11/19 Endring av namn, Nesset Fjellstyre

12/19 NVE si innstilling til revisjon av Aurareguleringane, forslag til uttale

13/19 Informasjonstavle Sandgrovbotnen, Mardølaaksjonen

 

Dersom regnskapet for 2018 er ferdig vert det framlagd.

 


Eresfjord, 8.2.2019

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


Later Event: May 22
Styremøte mai 2019