Back to All Events

Følg med her for innkalling til kommande styremøter

Nesset Fjellstyre har styremøte 4-5 gonger i året. Innkalling og sakliste vert lagt ut på vår heimeside under fanen saker/møter 14 dagar før møte.

Earlier Event: November 20
Styremøte november 2018
Later Event: February 25
Styremøte februar 2019