Back to All Events

Styremøte juli 2018

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling

Sak 20/18 Godkjenning av sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 25. mai 2018

Sak 22/18 Småviltjakt 2018

Sak 23/18 Tverrberghytta, flytting til Aursjøområdet

Sak 24/18 Kvilebrakke ved Tippen, flytting til Aursjøområdet

Sak 25/18 Reinskort, reserveliste

 
Til orientering:

-Gåve frå fjellstyrene til DNT sitt 150 års jubileum, gratis fiske 18. august til alle medlemmar i DNT

-Landsmøte i Norges Fjellstyresamband 16-17august

-Landing med helikopter, fylkesarkeolog Kristoffer Dahle, eventuelle brefunn

-E-post frå Erling Rød, båt med motor Reinsvatnet, henting av reinskjøt

-E-post frå Erling Rød, festeavgift hytter i Stordalen

-Eikesdalsdagen laurdag 11. august

 

Eresfjord, 27.6.2018

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


Earlier Event: May 25
Styremøte mai 2018
Later Event: November 20
Styremøte november 2018