Back to All Events

Styremøte juni 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Stein Ivar Bjerkeli, Dag Ringstad (sekr.)

 Etter styremøtet vert det jaktcruise kl. 1930. Styret hjelper til.

 

Sakliste:

 Sak 14/17 Godkjenning av innkalling

Sak 15/17 Godkjenning av sakliste

Sak 16/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 1. mars 2017

Sak 17/17 Søknad om tilskot til skuletur til Hjerkinn, Vistdal skule v/foreldregruppa

Sak 18/17 Småviltjakt 2017

Sak 19/17 Godkjenning av søkjarlista for reinsjakta 2017.

  

Eresfjord, 1. juni 2017

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


Earlier Event: March 1
Styremøte mars 2017
Later Event: October 24
Styremøte oktober 2017