Back to All Events

Styremøte mai 2018

Styremøte og jaktcruise på Eikesdalsvatnet med MF Mardøla fredag 25. mai kl. 1830.

Jaktcruise kl. 1930.

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Else Janne Sæter, Stein Ivar Bjerkeli, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).


Sakliste:

Sak 14/18 Godkjenning av innkalling

Sak 15/18 Godkjenning av sakliste

Sak 16/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 22/1-18

Sak 17/18 Godkjenning av søknadsliste til reinsjakta 2018

Sak 18/18 Landsmøte i Norges Fjellstyresamband, ny årsmøtedato 16.-17. august.

Viktig sak: Statsallmenningsutvalet sin rapport. Kven kan reise?


Til orientering:

-Revisorrapport for Nesset Fjellstyre, regnskap 2017

Eresfjord, 2.5.2018

 

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (Leiar.)


Earlier Event: January 22
Styremøte januar 2018
Later Event: July 4
Styremøte juli 2018