Back to All Events

Styremøte mai 2019

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Møte vert halde på Kavlimoen, Eresfjord kl. 1630. Møtet er ope for alle.

Sakliste:

14/19 Godkjenning av innkalling

15/19 Godkjenning av sakliste

16/19 Godkjenning av møtebok for styremøte 20.11.2019

17/19 Kongsvarden. Forslag om nye grensevardar

18/19 Reinsjakta 2019. Trekking

Ymse:

  • Brev frå Per Einar Strand ang. reinsjakta

  • Stønad til kvilebrakke, Aursjøen

  • Jaktcruise. Kven vert med?

  • Alpinanlegg Eikesdal

  • Revisjonsrapport 2018

  • Endring av pålegg om utsetting av aure i Aursjøen

  • Synfaring med OED 11. juni, revisjon konsesjonsvilkår for Aurautbygginga

 


Eresfjord, 7.5.2019

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


Earlier Event: February 25
Styremøte februar 2019