Back to All Events

Styremøte mars 2017

Innkalla:

Nikolai Finset, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Dag Ringstad (sekr.).

 

Sakliste:

 01/17 Godkjenning av innkalling

02/17 Godkjenning av sakliste

03/17 Godkjenning av møtebok for styremøte 10.11.16

04/17 Årsmelding Nesset Fjellstyre 2016

05/17 Rekneskap Nesset Fjellstyre 2016 (rekeskap ettersendes)

06/17 Årsmøter, deltaking frå Nesset Fjellstyre

07/17 Dato for jaktcruise, trekking av reinskort

08/17 Fangstrapportar 2016, trekking av gavekort (liste over fangstrapportar ettersendes)

09/17 Prisar 2017, hytter

10/17 Prisar 2017, fiskekort

11/17 Prisar 2017, småviltkort

12/17 Prisar 2017, reinskort

13/17 Søknad om tilskot til brøyting av Aursjøvegen 2017

Eresfjord, 6.2.2017

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (Sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


Earlier Event: November 10
Styremøte november 2016
Later Event: June 9
Styremøte juni 2017