Back to All Events

Styremøte november 2018

Innkalla:

Nikolai Finset, Toril Melheim Strand, Stein Ivar Bjerkeli, Else Janne Sæter, Knut Arne Bugge, Dag Ringstad (sekr.).

Sakliste:

26/18 Godkjenning av innkalling

27/18 Godkjenning av sakliste

28/18 Godkjenning av møtebok for styremøte 4.juli 2018

29/18 Kvilebrakka ved Tippen, flytting til Aursjøområdet (tidl. sak 24/18)

30/18 Reinsjakta 2018. Evaluering. Endringar for 2019

31/18 Ny heimeside, Nesset Fjellstyre

32/18 Hjertestarter, Aursjøen

33/18 Ny fjellov, uttale

34/18 Kulturminneplan for Nesset 2019-2022, høyring

35/18 Leie av hytte i Sandgrovbotnen, avtale

 

Til orientering

-          Jegerprøvekurs - instruktør

-          Endring av namn Nesset Fjellstyre


Eresfjord, 1.11.2018

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (sekr.) Nikolai Finset (leiar)


Earlier Event: July 4
Styremøte juli 2018