Back to All Events

Styremøte november 2016

Innkalla: Nikolai Finset, Else Janne Seter, Knut Arne Bugge, Stein Ivar Bjerkeli, Toril Melheim Strand, Dag Ringstad (sekr.)

Sakliste:
Sak 22/16 Godkjenning av innkalling til møtet
Sak 23/16 Godkjenning av sakliste
Sak 24/16 Godkjenning av møtebok for styremøte 17/6
Sak 25/16 Reinsjakta 2016, orientering, eventuelle endringar på reinsjakta 2017
Sak 26/16 Camping i Sandgrovbotnen – Mardalsbotnen biotopvernområde
Sak 27/16 Kultivering av Aursjøen
Sak 28/16 Samarbeid om oppsyn, Eikesdal Sameige

Ymse:
- Orientering frå styremøte i Snøhetta Villreinutval
- Samling for fjellstyreleiarar og alle tilsette på Gardermoen 25-27/1-17
- Reoppnemning av faglig rådgivande utval for Dovrefjell Nasjonalparkstyre
- Neste styremøte

Eresfjord, 29/10 - 16

Nesset Fjellstyre


Dag Ringstad (Sekr.) Nikolai Finset (Leiar)


Later Event: March 1
Styremøte mars 2017