Rovvilt

Alle jegerar som har godkjend lisensjakt på jerv og bjørn, og kvotejakt på gaupe, får automatisk løyve til slik jakt i Eresfjord og Vistdal statsallmenning. Dette krev at ein har løyst jaktkort på anten rein, eller småvilt.

Nesset Fjellstyre vil oppmode alle som har løyst jaktkort til å skyta raudrev.